DeathKO | v.24xx Light Farm | ORION | Beta: 17 Kasım | Official: 24 Kasım

su soğutma kuleleri

  1. H

    CTP Mühendislik su soğutma kuleleri özellikleri

    Su soğutma kulesi; tesisten ısınarak gelen sıcak suyun bir kısmını buharlaştırıp atmosfere atarak soğutan, gerekli sıcaklığa ulaşmış kalan kısmını ise Su Soğutma Kulesi Nasıl Çalışır ? Su soğutma kuleleri çalışma prensiplerine göre karşı akışlı ve çapraz akışlı kuleler olmak üzere ikiye ayrılır...