DeathKO | v.24xx Light Farm | ORION | Beta: 17 Kasım | Official: 24 Kasım

köpük

  1. S

    Strafor

    Bir strafor malzemenin ana maddesi petrolden oluşmaktadır. Ham petrolün yağlı olan bölümü ile oluşan bir malzeme olarak strafor yapısı bakımından plastikler kategorisinde değerlendirilebilir. Bizler Strafora olarak kesim yaparak strafora müşterilerimizin istediği şekli veriyoruz. Bu bir köpük...