Bu Alana Reklam Verebilirsiniz..

Yazarlar ve Şairler | Türk ve Dünya Edebiyatçılarının Biyografileri

mc.dasdmr

Yeni Cüce
16 Şubat 2019
3
0
1
28
Yazarlar ve Şairler | Türk ve Dünya Edebiyatçılarının Biyografileri
Yazarlar, yazılı bir iş üreten herkes için kullanılabilmekle birlikte, genelde yaratıcılığını kullanarak profesyonel bir şekilde eser üreten kişilerdir. Yetkin yazarlardan, anlattıkları düşünceleri veya betimlemeleri tutarlı bir sanat görüşü içinde yazmaları ve kullandıkları dili doğru ve güzel bir biçimde kullanmaları beklenir. Yazarın eserleri, mensup olduğu toplumun kültürüne katkıda bulunur.

Şairler, şiir yazan demektir. Şair kelimesi Arapça’dan gelir; doğaüstü güçlere sahip, meczup, kahin gibi anlamlar da yüklenmiştir. Şair, gerek insana gerek doğaya gerek olgu ve olaylara daha farklı ve duyarlı, sezgisel ve derinlikli bir perspektiften bakan; bunu, bu ayrıcalıklı statüsünün bir sonucu olarak, en etkili ve dolaysız ifade biçimi olarak, ahenkli ve yüklü mısralarla dile getiren kişi diye nitelenmiştir. Şairin eserleri, mensup olduğu toplumun kültürüne katkıda bulunur.

https://www.yazarlarvesairler.com/wp-content/uploads/2021/09/yazarlars.png​

Yazarlarvesairler.com sitesinde, Türk ve Dünya edebiyatlarından yazarların ve şairlerin ayrıntılı bilgilerine yer verilmektedir. Bu bilgiler yazarların hayatı, edebi kişiliği ve eserleri olarak tasniflenmiş biyografi şeklindedir.

Yazarların ve şairlerin hayatı kısmında aile, eğitim ve uzmanlıkları, yaptıkları mesleklerden bahsedeceğiz. Aile hayatında evlilikleri ile ilgili bilgiler verilebilecektir. Eğitim bilgilerinde ise gittikleri ilk ve orta öğretim okulları ile üniversiteler içerecektir. Uzmanlık bilgilerinden kasıt daha çok yüksek lisans, doktora eğitimlerinin veya edebiyat dışında çoğunlukla uğraştığı işlerdir. Edebi kişiliği başlığı altında ise edebiyatla nasıl tanıştıkları, verdikleri edebi ürünler ve varsa ödülleri yer alacak. Eserleri başlığı altında ise yazarın veya şairin yazdığı kitapların tarihleri de belirtilerek türlerine göre sınıflandırılacaktır.

Site: https://www.yazarlarvesairler.com/